En ro- og padlerute er mer enn et turforslag fordi ruta har en fysisk forankring og en kvalitetssikret risikoanalyse i bunn. I samarbeid med Norges padleforbund og DNT Sør er arbeidet med padleruter i Østre Agder i gang. Fase1 skal definere en sammenhengende led med tilhørende lokale ruter, samt utarbeiding av risikoanalyse og mulighetskartlegging. Kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad planlegger nå workshops sammen med padleforbundet.  

Gode padlemuligheter er et av mange aktivitetstilbud som oppgraderer et område. Padling er av økende interesse og generer aktivitet mer enn til vanns. Med enkle grep kan man tilrettelegge for dette friluftstilbudet og få andre effekter på kjøpet. Agderkysten har flotte muligheter for padling, men padlerne er ikke alene på sjøen og det kreves tilrettelegging både av sikkerhetsmessige hensyn, men også i forhold til bedre opplevelser og til næringsutvikling. Dette tiltaket kom i gang for å imøtekomme reiselivets utfordringer på grunn av coronapandemien.  Styret i Østre Agdersamarbeidet besluttet å fokusere på reiselivets infrastruktur og tiltak som kan iverksettes som grunnlag for ny eller utvidet næringsvirksomhet.