Det har ofte vært vanskelig å finne ut hvem som eier de ulike kablene i våre stolper. Blant annet ved trafikkskader og stolpeskift er det viktig å vite hvem som skal kontaktes for koordinering ifm utførelse av disse jobbene.

I nye retningslinjer er det satt krav til merking av kabler og øvrige EKOM-komponenter. Dette er til fordel både for kabeloperatør og stolpeeier. Hver kabeloperatør er tildelt et eget ID nummer som skal brukes ved merking av kabler og EKOM komponenter. Eier er ansvarlig for merking av egne anlegg. REN-Blad 5011 omhandler detaljer om teknisk utførelse av merking av fellesføring.

Det henvises for øvrig til kommende oppdatering av «Veilysnormal for Østre Agder» i september 2020 der det legges til et nytt avsnitt om fellesføring med detaljer om teknisk utførelse av merking av fellesføring.

Hopp rett ned til innholdet