Med bakgrunn i et ønske om progresjon i det pågående utredningsarbeidet knyttet til framtidig voksenopplæringstilbud i kommunene i Østre Agder og vurdering av økt samarbeid innenfor jordbruks-, skogbruks-, vilt- og vannforvaltning så har leder og nestleder i Østre Agder rådmannsutvalg funnet det funnet behov for å kalle inn til et ekstra rådmannsutvalgsmøte 5.februar 2020.

Hopp rett ned til innholdet