Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, ledet felles formannskapssamling vel i havn onsdag 15. januar. Samlingen ble holdt på Campus Grimstad med Vertskapsrollen som tema. Programmet hadde fokus på hvordan kommunene best kan opptre for å være næringsvennlige. Nyvalgt ordfører i Grimstad, Beate Skretting, ønsket velkommen til samlingen og til kommunen. Skretting berømmet det gode samarbeidet mellom kommunen og UiA og inviterte like godt hele det nye rektoratet til studietur i Østregionen. Nyvalgt rektor på UiA, Sunniva Whittaker, tok utfordringen på strak arm.

Presentasjoner, fra blant annet USUS, (klyngesamarbeidet for reiseliv, kultur og opplevelser), NODE, Blått kompetansesenter Sør og Biozin Åmli presenterte alle utviklingsområder med stor potensiale. Jan Ole Rypestøl, fra NORCE, presenterte funn fra den nylig gjennomførte undersøkelsen om næringsattraktivitet i Østre Agder. Målet med samlingen var at politikere fra regionen skulle bli bedre kjent med hverandre, med UiA og med felles utfordringer og muligheter. Siste del av dagen ble benyttet til refleksjon og meningsutveksling, deretter fordelte  forsamlingen seg for omvisning i MIL (Mechatronic Innovation Lab) og til I4Helse. Se hele programmet.

Hopp rett ned til innholdet