Alle innbyggere i Norge har fått sin kjernejournal. Den er innført på alle sykehus, legevakter og 90 prosent av fastlegekontorene. I løpet av 2020 vil flere kommuner ta i bruk kjernejournal. Østre Agder kommunen Arendal ble første kommune og startet med kjernejournal i slutten av november 2019.

Les mer her

Hopp rett ned til innholdet