1231 bedrifter i syv av kommunene i  Østre Agdersamarbeidet er forespurt om å delta i en undersøkelse om næringsklimaet i sin kommune. (Arendal kjører parallell undersøkelse som oppfølging av fjorårets) Da fristen utløp mandag 14. oktober hadde 510 bedrifter svart. NORCE, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av samarbeidet, sier seg godt fornøyd med responsen.

Undersøkelsen skal blant annet gi en pekepinn på hvor næringsattraktiv kommunene oppleves, hvor lett det er å komme i kontakt med kommunene når man trenger det, og om det oppleves som om politikere og administrasjon er opptatt av at næringslivet har gode forhold for vekst og utvikling.  

Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert i desember.

Hopp rett ned til innholdet