Styreleder Per Kristian Lunden i Østre Agder åpnet videreutdanning i engelsk for grunnskolelærere. Universitetet i Agder står for opplæringstilbudet som vil bli gitt ved Eureka kompetanse i Arendal. Syv av medlemskommunene har deltakere på opplæringen. Interessen var gledelig stor og 45 studenter tok del ved åpningen. Arendal kommune stiller undervisningslokalene gratis til rådighet. Med bakgrunn i stor interesse og at mange lærere har behov for å få på plass styrket formalkompetanse så er Østre Agder oppvekstforum opptatt å gi flere lærere et slikt tilbud i kommende skoleår. Universitetets ledelse signaliserte at de vil bidra til at dette skal bli mulig.