Prosjektperioden for oppfølging av strategisk næringsplan utløp sommeren 2018. I den perioden har samarbeidet hatt til rådighet en prosjektleder som kommunene har hatt finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til.

Erfaringene fra prosjektperioden og fra evalueringsprosessen av samarbeidet i Østre Agder, har vært at felles innsats med sikte på å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling er nødvendig. Alle de åtte samarbeidskommunen har vedtatt et videre samarbeid innenfor dette arbeidsfeltet. Nå lyses det ut en faststilling som utviklingsrådgiver i regionrådet. Den som tilsettes vil også ha funksjon som stedfortreder for sekretariatsleder.

Utlysningen av stillingen finner en her. Det søkes etter en person med relevant høyere utdanning og med praksis fra arbeidsfeltet.