Styret i Østre Agder vedtok i sitt styremøte 31.mai 2018 forslaget til vedtekter. Forslaget er behandlet i de åtte deltakerkommunene og alle har fattet enstemmige vedtak om å støtte utkastet til nye vedtekter. I forhold til det opprinnelige forslaget er avsnitt i paragraf 5 Finansiering om kontingent tatt ut som konsekvens av behandlingen av sak om betalingsmodell for interkommunale samarbeid. Denne har vært til behandling i kommunene etter at kommunene fikk tilsendt det opprinnelige forslaget til nye vedtekter.

Hopp rett ned til innholdet