Vi du bli kjent med trender for næringslivet på Agder, være med å påvirke, si din mening, og stemme fram satsingsområder for regionen?

Østre Agder samarbeider med Business Region Kristiansand om å utvikle en felles næringsforesight for hele Agder og i den forbindelse inviterer vi til trendsamlinger i Kristiansand og Arendal, 14. og 16. mai. Det blir blant annet trendpresentasjoner hvor du gir din stemme med mentometerknapper. Vi inviterer alle som har deltatt på innspillskonferanser, og ønsker også et enda større spekter av deltakere fra næringsliv, akademia og offentlig sektor på Agder. Trendsamlingen er en del av prosjektet med å utvikle en Næringsforsight for Agder fram mot 2030. Deltakerne på samlingen vil få ny innsikt i trender, møte andre kunnskapsrike personer i regionen, og bidra med innsikt og innspill til næringspolitikken.

Klikk her for fullstendig invitasjon til samlingen i Arendal og påmelding.