I samarbeid med Universitetet i Agder starter Østre Agder videreutdanning for lærere. Skoleåret 2018/2019 er tilbudet i engelsk. Tilbudet fikk mange søkere og utdanningsdirektoratet ga alle som var kvalifisert tilsagn om å kunne delta. Høsten 2018 starter 47 lærere fra syv av de deltakende kommuner på opplæringen som vil sikre dem formalkompetanse for undervisning i engelsk, når stortingets nye krav til formalkompetanse for undervisning i engelsk, norsk og matte trer i kraft.

Østre Agder skoleforum vurderer å gi et nytt tilbud om videreutdanning både i 2019/2020 og i 2020/2021. Hvilke fag som da blir prioritert avklares senere.

Hopp rett ned til innholdet