Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover. Det er dette vi skal få gjennom utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder.

Østre Agder har sammen med et bredt partnerskap på Agder startet utarbeidelsen en Næringsforsight for Agder. Analysen skal gi et kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i Agder. Målet er også å fremme en profesjonell dialog om videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Foresight-prosessen skal bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv. Prosjektet ledes av Kristiansand kommune gjennom sin nye satsing Business Region Kristiansand.

Ut over Kristiansand kommune og Østre Agder er partnere i prosjektet Universitetet i Agder, næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets kompetansefond, Sørlandsparken Næringsforening, Listerrådet,  Lindesnesregionen regionråd og Setesdal regionråd. Gjennom analysen skal vi å avdekke de mest sentrale satsingsområdene med størst potensiale for fremtidig vekst og verdiskaping. Prosjektet skal avklare hvilke posisjoner Agder skal forsøke å ta i utvalgte mulighetsrom, og gi råd til vekstområder. Det kan for eksempel være innen bioøkonomi, digitalisering, kraftoverskudd, velferdsteknologi, marin sektor og reiseliv. Detaljhandel skal også være en del av analysen for å sikre godt og effektivt samspill mellom by, omland og distriktene i fremtiden.

Fra oppstartsmøte i prosjektet. Ordfører Harald Furre i Kristiansand kommune innleder om hvor viktig næringsforesighten er for videre utvikling av Agder. I bakgrunn prosjektleder Camilla Tepfers fra InFuture. 

Hopp rett ned til innholdet