Rådgiver Terje Johnsen ga ordførere og rådmenn en grundig innføring i status i arbeidsmarkedet i Aust-Agder. Situasjonen er forbedret fra forrige årsskifte. Særlig antallet permiteringsvarsler er redusert. Samtidig er utviklingen i Aust-Agder svakere enn landet som helhet og i omliggende fylker. Sysselsettingsgraden viser også en fallende kurve.

Styret i Østre Agder tok saken til orientering, men utfordringene regionen opplever i arbeidsmarkedet understreker behovet for felles innsats. Store nasjonale satsinger som utbyggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, bygging av nytt fengsel i Froland og ny videregående skole i Tvedestrand gir verdifulle vekststimuli, mens det fortsatt henger igjen betydelige utfordringer i olje relaterte næringer. Etterspørselen etter arbeidskraft faller i mange bransjer, mens kun et lite antall øker.