Styret har invitert formannskapene i Østre Agder kommunene til samling på Thon hotell i Arendal mandag 8.januar.

Intensjonen er å gi tilbakemelding om hvilke konklusjoner styret har trukket på bakgrunn av evalueringsprosessen og hvilke konkrete for slag til endringer styret legger fram på grunnlag av denne. Videre inviteres de folkevalgte til å drøfte hvilken rolle Østre Agder skal spille i arbeidet for en god nærings- og samfunnsutvikling for hele regionen. Samlingen skal ledes av styreleder og 85 folkevalgte, rådmenn og næringsmedarbeidere er påmeldt til samlingen. Det foreligger et program for samlingen.