Medlemmene i Østre Agder fikk i sitt møte 6.desember 2017 en orientering om status for pågående prosjekt. Rådgiver i Risør kommune Malin Paust redegjorde for arbeidet med BTI(bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet) i de kommuner som arbeider på grunnlag av denne modellen eller som er i ferd med å starte slikt arbeid. Målet med arbeidet er “helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen: gravide, barn, unge og foreldre/familie det er knyttet bekymring til. Dette vil en oppnå gjennom

  • tidlig innsats
  • bedre samordnede tjenester
  • involvering av barn/unge og foresatte

I sin presentasjon gjennomgikk hun hovedtrekk i metodikken.

Videre fikk utvalget en presentasjon av prosjektet Helsefremmende skoler ved folkehelsekoordinator Kristine Mikkelsen fra Grimstad kommune. Her har en fokus på samarbeid og rutiner. En har etablert en kompetanseplattform og målgruppen er i motsetning til BTI hele populasjonen.