I anbudsdokumentene for konkurranseutsetting av Sørlandsbanen stilles det kun krav til faste stopp på Nelaug i Åmli gjennom Østre Agder. I dokumentet sies det videre at leverandøren kan, med bakgrunn i sin markedsinnsikt, legge til grunn et begrenset stoppmønster andre stasjoner. I Østre Agder gjelder dette Gjerstad og Vegårshei stasjon. Jernbanen er en viktig del av vår regions totale attraktivitet – både for innbyggere og for besøkende. En eventuell omlegging av tilbudet medfører redusert attraktivitet for regionen, og dermed en reduksjon av regionens samlede verdiskapningen. Derfor har ordførerne i Østre Agder i dag sendt et brev til Jernbanedirektoratet og aktuelle tilbydere for konkurranse om persontrafikk på Sørlandsbanen. I brevet sier ordførerne tydelig ifra om at de ikke kan akseptere redusert stoppfrekvens på Sørlandsbanen og forventer at dette følges opp når Jernbanedirektoratet skal inngå nye trafikkavtaler.Hele brevet kan du lese her.