Det digitale Agder (DDA) orienterte onsdag 29.11 rådmannsutvalget i Østre Agder om status og for bredbåndsutbygging i regionen. Med dette som bakgrunn har rådmennene bedt sekretariatet utarbeide en felles sak for hvordan vi best kan sikre fremdrift i utbyggingen. I denne sammenheng skal det vurderes om det er aktuelt å ansatte en felles ressurs på området, og om det er formålstjenlig å etablere et nettverk mellom medarbeidere i medlemskommunene som følger opp bredbåndssaker. Presentasjonen fra det digitale agder kan du lese her.