I forbindelse med kompetanseforskriften som er innført for lærere i grunnskolen, har mange lærere behov for videreutdanning innen ulike fag.

Østre Agder ønsker å tilby et studium fra høsten 2018 til våren 2019 innen faget engelsk for lærere som underviser fra 1 – 7 trinn. Tilbudet skal gis i vår region slik at lærere ikke behøver å reise langt for å motta undervisningen.  Det vil også skapes et miljø for faglig utvikling og samarbeid, ved at lærere i regionen møtes og mottar opplæringen sammen.

Omfanget er 30 studiepoeng og  kompetansegivende. Universitetet i Agder har ønsket å gi et slikt tilbud, og er nå i dialog med en styringsgruppe om inngåelse av kontrakt med østre Agder. Målsettingen er å få den på plass om kort tid. Studiet vil være organisert med en modul på 15 studiepoeng høsten 2018 og en modul med 15 studiepoeng våren 2018

Kommunenes skolefaglige ledelse har ansvar for å informere lærere i egen kommune om tilbudet og å arbeide for å høy deltakelse på studiet.