Med bakgrunn i at 7 kommunestyrer og fylkestinget har sluttet seg til intensjonen om etablering av felles IKT-tjeneste var utsendinger for alle åtte kommunene og fylkeskommunens samlet til et oppstartsmøte i bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus 3.november. I tillegg deltok representanter for daglig ledelse i IKT Agder IKS og for DDØ og for tillitsvalgte ved de to virksomhetene.

Under samlingen ble styre for den framtidige virksomheten valgt. Det ble oppnevnt en prosjektgruppe med åtte medlemmer. Denne er forankret i rådmannsgruppen og i de to virksomhetene. I tillegg er den sammensatt med ønsket kompetanse innenfor økonomi, jus og HR. Rune Johansen som er daglig leder i den største virksomheten skal lede gruppen der også leder ved DDØ inngår. Til grunn for prosjektgruppens arbeid ligger et prosjektoppdrag. Tidsfristene er svært knappe slik at arbeidet vil igangsettes så raskt som mulig. Det foreligger et referat fra samlingen.

Det nye styret vil komme sammen 29.november med sikte på å få valgt et driftsstyre for virksomheten