Byregionprogrammet er et statlig finansiert utviklingsprogram der Østre Agder, sammen med 36 andre regioner deltar. Programmet ledes av Distriktssenteret. Regionen har fått tilskudd fra programmet siden januar 2016. 25-26. oktober 2017 ble nest siste nasjonale samling i programmet gjennomført i Haugesund. De nasjonale nettverkene er viktig for å bli kjent med andre regioner, lære av hverandre og for bedre forstå våre egne utfordringer og muligheter. Tema for samlingen var «tiltak for regional vekstkraft» og det var mange lærerike og interessante foredrag og engasjerte debatter. Du kan lese mer om byregionprogrammet og innleggene under samlingen på distriktssenterets nettsider.