Gjennom samlingene med folkevalgte i kommunene har styret i Østre Agder opplevd stor interesse for det interkommunale samarbeidet. Videre er det uttrykt ønske om å skape tettere kontakt mellom folkevalgte i kommunene. Styret i Østre Agder inviterer derfor formannskapene i de samarbeidende kommuner til samling på Thon hotell i Arendal 9.januar. Møtet vil ha en tidsramme på 4,5 timer med oppstart kl.14. Etter samlingen inviteres det til et felles måltid.

Detaljert program for samlingen foreligger ikke, men det vil være fokus på forslaget til nye vedtekter. Herunder mål for virksomheten og organisering. Videre vil en rette søkelys på felles næringsarealstrategi med sikte på å skape utvikling. Avslutningsvis vil Østre Agders rolle i det nye Agder være tema. Styret oppfordrer folkevalgte i formannskapene om å merke seg tid og sted. Så vil endelig innkalling og program sendes ut etter styremøtet 8.desember 2017.