I styremøtet 27.oktober anbefalte styret forslaget til nye vedtekter som forelå fra evalueringsgruppen på basis av den gjennomført evalueringsprosess.

Prosessen har bestått av egenevaluering, ekstern evaluering i regi av Agderforskning og evalueringsmøter i samtlige kommune- og bystyrer. Særlig egenevalueringen og runden ute i kommunene har avdekket stort behov for å fornye vedtektene. Gjeldende vedtekter har bare vært gjenstand for mindre endringer siden samarbeidet i Østre Agder startet for mer enn 10 år siden. Når nå styret anbefaler overfor eierkommunene et nytt og vesentlig utvidet forslag til vedtekter så er det med sikte på å gi samarbeidet et tydelig fundament gjennom klargjøring av oppgaver som skal ivaretas av samarbeidet og en formell organisering politisk og administrativt.

Forslaget innebærer at samarbeidet endrer navn fra Østre Agder interkommunale samarbeid til Østre Agder regionråd. Regionrådet styres av et politisk oppnevnt styre. Det administrative samarbeidet i regionrådet får et rådmannsutvalg som sitt øverste organ.

Styret anmoder eierne om å ta stilling til vedtektsforslaget så raskt de kan klare på nyåret med sikte på at de skal kunne gjøres gjeldende fra 2018.

 

Hopp rett ned til innholdet