Aust Agder fylkeskommune har vedtatt å avvikle bufferfondet for konsesjonskraft, og har bedt administrasjonen hos fylkeskommunene om å utarbeide en sak om hvordan midlene kan brukes på en mest mulig hensiktsmessig måte. Fondet er p.t på ca. 40 mill NOK. Ved en sammenslåing av fylkeskommunene på Agder må vi sikre at det skjer positiv vekst i Østre Agder, og at det iverksettes gode prosjekter som bøter på regionens utfordringer.

Østre Agder har tatt initiativ til å utarbeide en egen oversikt over prioriterte prosjekter regionen mener at i størst mulig grad gir verdiskapning for regionen. Vi har god grunn til å anta at Østre Agder med en felles prioriteringsliste vil ha stor gjennomslagskraft i fylkekommunens arbeid. Styret behandlet saken fredag 27.10.17 og ble da med åtte mot en stemme enig om å prioritere følgende prosjekter.

  1. Forprosjekt Jordøya/Biozinetablering                 1 mill. kr.
  2. Utbedring og planlegging av vei til Gullknapp   10 mill. kr.
  3. I4 Helse                                                               10 mill. kr.
  4. Raet nasjonalpark Velkomstsenter/besøkssenter 10 mill. kr.
  5. Planlegging av fv 416 – Risørveien                    5 mill. kr.
  6. Vegårshei ski- og aktivitetssenter (VSA)           4 mill. kr.
  7. Utbygging fibernett                                             0 mill. kr.
  8. Fv 415 Planleggingsmidler                                  0 mill. kr.

Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ønsket at styret ikke skulle nummerere prioriteringene.Den prioriterte listen skal fremmes ovenfor fylkeskommunen på vegne av alle kommunen i regionen.

Du kan lese mer om de konkrete prosjektene fra vedleggene til styresaken. Klikk her.