Onsdag 11. oktober var nærings- og planmedarbeidere fra alle kommunene i region, og fra Aust Agder fylkeskommune samlet til et felles møte om næringsarealstrategi. Den samme gruppen møttes i i februar, og pekte da på at det er behov for å tenke strategisk rundt næringsareal i hele Østre Agder. På møte 11. oktober jobbet plan- og næringsmedarbeidere videre med denne utfordringen, og viste hvordan vi kan bruke en felles næringsarealstrategi som et viktig virkemiddel for å imøtekomme noen av regionens største utfordringer. På møtet fikk vi engasjerte diskusjoner og inspirerende foredrag som løftet oss stadig nærmere å sette tanken om at vi er et felles bo- og arbeidsmarked som må stå samlet for å møte fremtidens utfordringer og muligheter ut i praksis.