Østre Agder skoleforum som består av skoleledere i de åtte kommunene arbeider for å få til videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen. Intensjonen bak tiltaket er fra kommunenes side å kunne bidra til å møte nye formalkrav til lærere i sentrale fag. Det lokale tilbudet bygger på vilkårene som gjelder nasjonalt for lærere som tar videreutdanning.

Planen er å gjennomføre engelsktilbudet i skoleåret 2018/2019. Et mål ved etableringen av tilbudet, er at opplæringen skal skje lokalt slik at en unngår mye reising.

En rekke høyskole og universitet ble kontaktet med sikte på at de skulle kunne bistå regionen ved etablering av et tilbudet, men det var bare Universitetet i Agder som ga skriftlig tilbakemelding om at de kunne påta seg oppdraget. En arbeidsgruppe oppnevnt av Østre Agder forhandler videre med universitetet med sikte på å kunne inngå avtale om gjennomføring av opplæringen.

Intensjonen fra Østre Agder skoleforum er at lærernes påmelding til videreutdanningstilbudet skal kunne foregå i januar, slik at de som får plass skal vite dette tidlig på våren. Erfaringene vi høster gjennom dette engelsktilbudet vil avgjøre om det blir aktuelt å gi slike videreutdanningstilbud også i flere fag.