Etter initiativ fra Kristiansand kommune har Østre Agder, sammen med de øvrige regionrådene på Agder, vedtatt å samarbeide om et felles næringsforesightprosjekt for Agder.  I prosjektet skal vi  se på næringsutviklingen i Agder i et 20-årsperspektiv, med tanke på å sikre et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og robust nærings- og arbeidsliv i Agder. I en endret markedssituasjon innenfor oljerelatert næring og nye premisser for regionalt samarbeid, hvor regionen står overfor betydelige omstillingsutfordringer både i forhold til næringsutvikling og offentlige tjenester er det avgjørende å styrke regionens og landsdelens evne til omstilling og nyskaping. Det å kunne løfte blikket, se fremover, avdekke og dokumentere trender og redusere usikkerheten om hva som kommer av vekstmuligheter, trusler og endringer er et viktig utgangspunkt for å møte omstillingsutfordringene.