Agder er samlet på Rosfjord Hotell i Lyngdal for “kick-off” 21.- og 22. september, i anledning prosjektet “Innføring av velferdsteknologi Agder”.

Satsingens mål er at trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 i alle Agder-kommunene. Dette innebærer:

a) Prosjekt “Felles anskaffelse trygghets-og varslingsteknologi”
b) Prosjekt Etablering av “Kommunal responssentertjeneste”
c) Prosjekt “Kompetanseløft velferdsteknologi Agder”
d) Prosjekt “Innføring velferdsteknologi Agder”

Agder er representert i Helsedirektoratets nasjonale satsing ved prosjektet “Innføring velferdsteknologi Agder”.