Et nesten fulltallig kommunestyre møte styreleder og sekretariatsleder til evalueringsrunde i Almuestaua i Gjerstad mandag 18.september. Mange kjente synspunkt ble støttet av de folkevalgte i kommunen som bedre informasjon om pågående arbeid i samarbeidet, felles innsats for næringsutvikling og vekst i tallet på arbeidsplasser.

Samtidig ble det rettet oppmerksomhet mot felt som har vært mindre framme i tidligere møter. De folkevalget var opptatt av hvordan vi innenfor rammen av samarbeidet skal kunne gi gode tilbud til innbyggere med sammensatte og spesialiserte behov.

I Gjerstad ble selvsagt også jernbane i form av Grenlandsbanen en viktig sak.

På linje med praksisen fra de andre evalueringsmøtene er det utarbeidet et oppsummerende notat som gjør rede for synspunkt som framkom gjennom møtet.