Et fulltallig kommunestyret var samlet i kommunehuset 5.september for å drøfte erfaringene med Østre Agder. Samlingen inngår i rekken av møter i samtlige kommunestyrer og bystyrer.

Som det framgår av notatet så var det mange synspunkt på hva som kunne bidra til å øke verdien av samarbeidet for kommunen. Det ble drøftet hva som kan bidra til å øke verdien av KØH-tilbudet (kommunal øyeblikkelig hjelp) for kommunens innbyggere.

Hopp rett ned til innholdet