Det pågår for tiden en evaluering av Østre Agder. Et av de viktigste innspillene fra både det ekstern forskningsmiljøet som har sett på samarbeidet, og fra evalueringsmøtene i by- og kommunestyrene er at det er viktig med mer informasjon om saker og prosjekter i Østre Agder. Sekretariatet i Østre Agder vil derfor fremover med jevne mellomrom sende ut relevant informasjon om viktige saker fra det interkommunale arbeidet.

Les siste nyhetsbrev her. 

Hopp rett ned til innholdet