Kommunene i Østre Agder har siden april 2015 hatt en felles strategisk næringsplan, og jobbet sammen i et nettverk av næringssjefer og næringsmedarbeidere for å nå målene som er satt der. I løpet av perioden har man økt forståelsen for hverandres utfordringer, skapt synergier mellom gode tiltak på tvers i regionen, og gjennomført konkrete prosjekter. Kommunene lærer av hverandre, og på et regionalt nivå får man løftet frem saker av langsiktig strategisk betydning.

Styret i Østre Agder besluttet i dag å bygge videre på erfaringene fra arbeidet så langt, og vedtok å inngå i et forpliktende samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet i en fast stilling som får sitt ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling.

En av de viktigste erfaringene fra perioden med felles strategisk næringsplan er at det i dag foregår et omfattende og kompetent næringsarbeid i hver kommune med resultatmål på kommunenivå. Kommunenes differensiert utfordringsbilde, og de ulike tradisjoner og kultur for næringsarbeid, gjør det utfordrende og lite hensiktsmessig å jobbe tett sammen om det direkte næringsarbeidet og kontakten med lokalt næringsliv. Samtidig har samarbeidet vist at regionale utfordringer må løses i fellesskap. Hovedmålet for den nye satsningen er derfor å gjennom langsiktig og strategisk næringsarbeid bidra til en felles, handlekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og arbeidsplasser i hele Østre Agder.

Vedtaket forutsette en økning av medlemskontigenten i Østre Agder og kommune- og bystyrer vil bli forelagt saken til behandling i løpet av høsten.