Mandag 19.juni ble det gjennomført evalueringsmøte med Grimstad kommunestyre i rådhuset. Ordfører Kjetil Glimsdal var vertskap for samlingen som ble ledet av styreleder og ordfører i Risør Per Kristian Lunden. Styreleder og sekretariat innledet om evalueringsprosessen og virksomheten i Østre Agder. Dernest ble kommunestyrets medlemmer oppfordret til drøfte styringsmodell, informasjonsflyt og oppgave løsning innenfor rammen av det interkommunale samarbeidet i Østre Agder. Sekretariatsleder har forsøkt å oppsummere gjennom et notat de synspunkt som framkom under dette det 5 drøftingsmøtet i denne prosessen. De resterende tre møter vil bli gjennomført tidlig på høsten.