15.juni 2017 var det evalueringssamling med kommunestyret i Froland. Det ble en bred drøfting av samarbeidet der hovedbudskapet var at Froland trenger samarbeidet, men er åpen for å gjøre endringer og forbedringer. På grunnlag av drøftelsen er det laget en enkel oppsummering som sammen med tilsvarende tilbakemeldinger fra folkevalgte i andre kommuner vil gi styret grunnlag for å fremme forslag til nye vedtekter tilpasset de folkevalgtes ønsker i evalueringsprosessen.