Helsedirektoratets Nasjonale program for velferdsteknologi går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi; fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I den anledning har alle 30 kommunene i Agder søkt «Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger» og har blitt invitert med i programmet.

Siden 2013 har enkelte kommuner i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram prøvd ut trygghets- og varslingsteknologi og arbeidet med omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Denne utprøvningen har bidratt til utvikling av verktøy og metoder som nye kommuner kan dra nytte av slik at implementeringsarbeidet blir lettere.

I utprøvingsfasen har kommuner i Agder deltatt fra Listerregionen og Østre Agder. Disse kommunene vil nå delta som ressurskommuner i det videre innføringsarbeidet.

Kommunene i Agder har gjennom etableringen av «Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi» (RKG) som er forankret i Regionplan Agder. Målet med arbeidet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunehelsetjenesten innen 2020.

Gjennom RKG har Agder gått sammen om felles søknader, felles anskaffelse og felles løsninger innenfor e-helse og velferdsteknologi.

Velferdsteknologi kan bidra til at:

  • Brukere får økt trygghets, selvstendighet, livskvalitet og mestring i eget liv
  • Pårørende får økt trygghet og mestring av livssituasjon
  • Ansatte får brukt fagkompetanse på en mer effektiv måte
  • Bedre ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Deltakelse i det nasjonale programmet gir kommunene i Agder viktig drahjelp og tilgang til sentral kompetanse som skal bidra til at kommunene i Agder lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del av kommunehelsetjenesten innen 2020.

Den 6.-7. juni reiser sentrale ressurspersoner fra Agder inn på første oppstartsamling i innføringsfasen.

Hopp rett ned til innholdet