I tilknytning til det planlagte styremøtet 30.mai i Froland vil det bli avholdt politirådsmøte med sentral og lokal ledelse i Agder politidistrikt. De siste årene har det vært praksis å samle politisk og administrativ ledelse fra kommunal side og ledelsen i politiet for gjensidig informasjonsutveksling.

I dette møtet ønsker kommunene særlig søkelys på lokale effekter av pågående Nærpolitireform. Herunder hvordan kontakten på lokalt nivå vil bli lagt opp mellom politiet og den enkelte kommune. Videre har kommunene ønsket at det settes søkelys på useriøse næringsvirksomheter og på overgrep mot barn og ungdom. Det er utarbeidet et program for samlingen.

Hopp rett ned til innholdet