Det andre møtet i serien av drøftingsmøter med kommunestyrene i medlemskommunene i Østre Agder var lagt til den flotte kommunestyresalen i Åmli med vakker utsikt ut over Nidelva i vakkert vårvær. Et fulltallig kommunestyre deltok i en engasjert debatt om det videre samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder etter en innledning om evalueringsprosessen ved styreleder og en orientering om virksomheten ved sekretariatsleder. På grunnlag av drøftingen er det laget et notat som vil følge den videre evalueringsprosessen.

Dokument:

Notat fra møtet i Åmli kommunestyre

Hopp rett ned til innholdet