Tirsdag 25.april 2017 hadde Tvedestrand kommunestyre som det første av kommunestyrene i Østre Agder  evalueringsprosessen oppe til drøfting. Prosessen var lagt opp med styreleder i Østre Agder ordfører Per Kristian Lunden fra Risør som prosessveileder. Kommunestyret fikk først en gjennomgang av samarbeidet fra styreleder og fra sekretariatsleder. Deretter fikk de anledning til å drøfte samarbeidet i grupper og i plenum. Underprosessen ble det lagt vekt på å få fram kommunestyrets synspunkter på styringsmodell for Østre Agder. Videre hvordan informasjonsflyt fra Østre Agder til de folkevalgte i kommunene kunne bedres. Avslutningsvis var drøftingen knyttet til hvilke forventninger de folkevalgte har til et framtidig samarbeid. Hvilke behov det skal dekke for regionen og hvilke oppgaver Østre Agder skal kunne ivareta for kommunen. Møtet var ikke lagt opp til å munne ut i bindende vedtak, men intensjonen å bringe fram synspunkt til samarbeidet som kan legges til grunn i den videre evalueringsprosess i regi av styret. Sekretariatsleder utarbeidet et notat etter møtet som oppsummerer noen av de refleksjoner som fra de folkevalgte i møtet.

Dokument:

Notat etter møtet i Tvedestrand kommunestyre

Hopp rett ned til innholdet