Arendal kommune var den opprinnelige samarbeidspartneren når Alternativ til vold i 2009 etablerte seg med ett avdelingskontor i Arendal. Østre Agder ble invitert inn i samarbeidet om tilbudet og etter hvert har alle kommunene blitt med.

Daglig leder Inger Brit Line besøkte rådmannsgruppen den 19.april for å redegjøre for arbeidet til Alternativ til vold (ATV) i Arendal. Tilbudet er nå vesentlig styret ved at statlige midler har gjort det mulig å utvide staben fra to til tre årsverk.  ATV gir i hovedsak et tilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. Tilbudet er både for menn og kvinner. Også barn får nå et begrenset tilbud. Alle medlemskommunene har hatt innbyggere som har benyttet tilbudet i løpet av de tre siste år.

I sin presentasjon gjennomgikk daglig leder ulike sider ved det samfunnsproblem