Næringsnettverket for Østre Agder jobber for å maksimere effekten av et regionalt arbeid for næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket utarbeidet en revidert prosjektplan for regionens deltagelse i byregionprogrammet, og dermed også Østre Agders prioriterte prosjekter for næringsutvikling. Hovedprioriteringene ble vedtatt av styret i november 2016, og endelig prosjektskisse ble vedtatt av næringsnettverket i februar 2017. Styret ble orientert om innholdet i dette dokumentet i januar 2017. I mars 2017 ble den reviderte planen godkjent av KMD og regionene har nå derfor fått et nytt styringsdokument for det videre arbeidet gjennom byregionprogrammet. Byregionprogrammet avsluttes sommeren 2018, men målene i planen er langsiktige. Les den reviderte planen her.