Østre Agder ved styreleder og nestleder tilbyr medlemskommunene bistand til å gjennomføre informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene. Intensjonen er at ordfører i den enkelte kommune leder prosessen med bistand fra Østre Agders politiske ledelse.

Samlingen starter med grunnleggende informasjon om Østre Agder og hvordan virksomheten er sammenliknet med interkommunalt samarbeid i andre regioner. Denne gjennomgangen bygger på de interne og eksterne evalueringene som er gjort av virksomheten. Politikerne inviteres til å komme med synspunkt på det interkommunale samarbeid og hvordan de venter at behovet for slikt samarbeid vil bli i framtiden.

Dernest inviteres de folkevalgte til å drøfte styringsmodeller for interkommunalt samarbeid og samlingen avsluttes med å sette søkelys på hvilke særlige behov den enkelte kommune har og hvilke felt en anser at bør tones ned i samarbeidet.