På oppfordring fra Tvedestrand og etter anbefaling fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum vedtok styret enstemmig å stille seg bak henvendelsen til Sørlandet sykehus HF om ambulansetjenestetilbudet i kommunen. Ønsket fra Tvedestrand kommune er å få etablere en egen sentrumsnær ambulansestasjon.

Hopp rett ned til innholdet