Alternativ til vold – Arendal møter rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal kommune var den opprinnelige samarbeidspartneren når Alternativ til vold i 2009 etablerte seg med ett avdelingskontor i Arendal. Østre Agder ble invitert inn i samarbeidet om tilbudet og etter hvert har alle kommunene blitt med. Daglig leder Inger Brit Line...

Revidert prosjektplan for byregionprogrammet

Næringsnettverket for Østre Agder jobber for å maksimere effekten av et regionalt arbeid for næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket utarbeidet en revidert prosjektplan for regionens deltagelse i byregionprogrammet, og dermed også Østre Agders...

Evaluering av Østre Agder i kommunene

Østre Agder ved styreleder og nestleder tilbyr medlemskommunene bistand til å gjennomføre informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene. Intensjonen er at ordfører i den enkelte kommune leder prosessen med bistand fra Østre Agders politiske ledelse....
Hopp rett ned til innholdet