Regjeringen har igangsatt et arbeid med sikte på å flytte ut statlige virksomheter eller deler av slike. Styret for Østre Agder vil engasjere seg med sikte på lokalisering av noen slike virksomheter hit. Aust-Agder har landets laveste andel statlige ansatte.

I denne runden med utflytting har samarbeidet pekt på tre virksomheter som en mener er særlig aktuelle for flytting til regionen. Derfor har samarbeidet utarbeidet notater som underbygger forutsetningen for:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra styret med styremedlem Anders Kylland (Frp) som leder for lede innsatsen for å få dette til på vegne av Østre Agder.

Hopp rett ned til innholdet