I februar 2017 ønsker KMD at alle regioner som deltar i utviklingsprogrammet for byregioner konkretiserer mål, tiltak, ønskede resultater og en redegjørelse for hvordan disse skal måles. Departementet åpner opp for endringer i prosjektprioriteringer, og det gjøres i Østre Agder basert på prioriterte prosjekter på regionalt nå som ble vedtatt på styremøte i november 2016. 20 januar holdt prosjektleder Bård Vestøl Birkedal en orientering om hovedinnholdet i prosjektbeskrivelsen for styret i Østre Agder. Se presentasjonen her.
Hopp rett ned til innholdet