Samarbeidsmøte for tilsluttede kommuner på Agder:

Prosjektet «Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingteknologi Agder» hadde 17.01.2017 et samarbeidsmøte for å komme med innspill til anskaffelsesgruppen i prosjektet.

Utgangspunktet for workshopen var blant annet:

  • Hvilke behov skal den nye tygghetsteknologien dekke?
  • Hvilke behov mener dere det er viktig å stille?
  • Hva er det viktig å stille spørsmål om/få avklart underveis i dialogen?

Over 80 personer fra de 21 tilsluttede kommunene var representert og gav sine innspill til gruppen som skal arbeide med anskaffelsen og ha dialog med leverandørene.

Se kommunal responssentertjenestes hjemmeside eller gå inn på Facebook for å se mer informasjon om prosjektet.

Hopp rett ned til innholdet