Den første rapporten fra evalueringsarbeidet av Østre Agder er nå klar. Dette er sekretariatets gjennomgang av Østre Agder-samarbeidet. Rapporten er todelt der den første delen er en deskriptiv fremstilling av dagens virksomhet. Den andre delen utgjør sekretariatet og virksomhetenes vurdering av dagens situasjon med fokus på både positive og negative sider. Innspill fra faggrupper og sentrale samarbeidspartnere presenteres. Les rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet