På vei til revidert prosjektplan byregionprogrammet

I februar 2017 ønsker KMD at alle regioner som deltar i utviklingsprogrammet for byregioner konkretiserer mål, tiltak, ønskede resultater og en redegjørelse for hvordan disse skal måles. Departementet åpner opp for endringer i prosjektprioriteringer, og det gjøres i...

Samarbeidsmøte Agder

Samarbeidsmøte for tilsluttede kommuner på Agder: Prosjektet «Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingteknologi Agder» hadde 17.01.2017 et samarbeidsmøte for å komme med innspill til anskaffelsesgruppen i prosjektet....

Rapport 1 fra evalueringsarbeidet er klar

Den første rapporten fra evalueringsarbeidet av Østre Agder er nå klar. Dette er sekretariatets gjennomgang av Østre Agder-samarbeidet. Rapporten er todelt der den første delen er en deskriptiv fremstilling av dagens virksomhet. Den andre delen utgjør sekretariatet og...
Hopp rett ned til innholdet