Styret i Østre Agder ønsker å gjennomføre en evaluering av Østre Agder. Som grunnlag for prosessen er det det utarbeidet et mandat med tidsplan for arbeidet.  En arbeidsgruppe bestående av ordførerne Per Kristian Lunden, Kjetil Glimsdal, Kirsten Helen Myren, rådmennene Jarle Bjørn Hanken, Cristina Ødegård og Harald Danielsen har fått ansvar for å bistå sekretariatet. I tillegg vil styret følge prosessen tett. Det er en ambisjon at de folkevalgte i medlemskommunene aktivt skal involveres i det pågående arbeidet.