Østre Agder lanserer felles arealguide

Kommune i Østre Agder jobber sammen om å gjøre regionen attraktiv for næringslivet. Til sammen har vi et et bredt spekter av gode næringsareal å tilby, og nå lanserer vi  ét sted der man lett kan finne god og relevant informasjon. Følg denne linken for å komme til vår...

En kartlegging av tillitt som grunnlag for regional utvikling

Kommunesamarbeidet Østre Agder jobber i fellesskap om gjennomføring av strategisk næringsplan for hele regionen. Et viktig satsningsområde i den overordnede planen er å bygge tillitt og samarbeidskultur i regionen. I den forbindelse deltar regionen i et...

Evaluering av Østre Agder

Styret i Østre Agder ønsker å gjennomføre en evaluering av Østre Agder. Som grunnlag for prosessen er det det utarbeidet et mandat med tidsplan for arbeidet.  En arbeidsgruppe bestående av ordførerne Per Kristian Lunden, Kjetil Glimsdal, Kirsten Helen Myren,...