Telemarksforskning har utarbeidet en samfunnsanalyse for Østre Agder. Hovedfunnene er at vi har en positiv bostedsattraktivitet, men svært dårlig næringslivsattraktivitet. Dette betyr i at vi får stadig flere innbyggere som enten ikke er i jobb eller må pendle ut av regionen. Dette er ikke bærekraftig på sikt, og vi må endre måten vi jobber på skal vi klare å skape flere arbeidsplasser i vår region.

Les hele samfunnsanalysen her: Samfunnsanalyse for Østre Agder – minirapport

Hopp rett ned til innholdet